Vědecko-výzkumná činnost

Katedra psychologie a patopsychologie se dlouhodobě věnuje vědecko-výzkumné činnosti. Řada těchto aktivit je spjata s vlastním podáváním grantových projektů, nebo s participací na projektech jiných fakult či kateder.

Přehled nejvýznamnějších projektů v rámci GAČR.

Přehled dalších projektů, seminářů, workshopů a jiných aktivit Katedry psychologie a patopsychologie.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET