Psychologická poradna

Vysokoškolská poradna při katedře psychologie a patopsychologie je účelové zařízení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, které poskytuje služby:

 1. studentům univerzity
 2. zaměstnancům univerzity
 3. případně i jejich rodinným příslušníkům

Hlavními oblastmi, kterým se poradna věnuje jsou:

 1. adaptace na VŠ studium
 2. studijní obtíže
 3. řešení osobních problémů
 4. řešení rodinných a partnerských problémů apod.

Poradenskou pomoc poskytují psychologové naší katedry. Poradenské služby jsou bezplatné, řídí se stejnými pravidly jako běžné poradny.

Poradna nemá v současné době vlastní prostory a realizuje se v pracovnách psychologů. Najdete nás :

Pedagogická fakulta UP Žižkovo náměstí 5, Olomouc
Katedra psychologie a patopsychologie (III. poschodí hlavní budovy).

Poradenské konzultace lze objednat dle vaší volby u kteréhokoliv člena katedry.

Nabídka služeb VŠ poradny Fakultní mateřské škole při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

VŠ poradna nabízí rodičům a učitelům (případně jejich rodinným příslušníkům) dětí Fakultní mateřské školy při Pdf UP Olomouc tyto služby:

 • pomoc při adaptaci na MŠ (konzultace při možných adaptačních obtížích)
 • pomoc při řešení osobních, partnerských problémů
 • pomoc při řešení zátěžových konfliktních situací
 • pomoc při řešení rodičovských problémů (obtíže dětí v mateřské škole) atd.
 • pomoc při obtížích v komunikaci v rodině
 • pomoc při výchovných obtížích dítěte
 • pomoc při grafomotorických obtížích dítěte zejména v předškolním věku
 • pomoc při rozhodování o zaškolení dítěte (tj. rozhodování o případném odkladu školní docházky)

Poradenské služby jsou bezplatné a důvěrné (informace nejsou bez přání a vědomí klienta nikomu dalšímu poskytovány, lze poskytovat poradenské služby i bez uvedení jména – anonymně).

Objednávky poradenské péče u pracovnic mateřské školy či přímo u psychologů zajišťujících poradenskou péči při Katedře psychologie a patopsychologie.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET