Personální profil katedry

Konzultační hodiny a informace o jednotlivých pracovnících katedry. Konzultace s jednotlivými členy katedry mimo jejich stanovené hodiny si prosím domlouvejte předem. Děkujeme.

Vedoucí katedry

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. 585 635 203 janakvintova@seznam.cz

Zástupce vedoucího katedry

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. 585 635 211 PugnerovaMichaela@seznam.cz

Tajemník katedry

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. 585 635 209 lucie.kremenkova@gmail.com

Členové katedry

Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D. 585 635 210 plevova@pdfnw.upol.cz
PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. 585 635 205  lemrova@centrum.cz
PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. 585 635 206 holaskov@pdfnw.upol.cz
Mgr. Eva směšná 585 635 212 smesna.eva@seznam.cz
Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.  585 635 813  simonacakirpaloglu@gmail.com
Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.  585 635 201  josef.konecny@upol.cz
Mgr. Janka Křivánková 585 635 207 KrivankovaJanka@seznam.cz

Sekretářka

Mgr. Martina Bartoníčková 585 635 202 martina.bartonickova@upol.cz

Konzultační hodiny

Více zde.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET