Zahraniční spolupráce pokračuje i v roce 2017.

22.8.2016

V roce 2017 se uskuteční 12. ročník úspěšného studijního výměnného programu. 

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET