Notification for foreign students upon coming from west Africa and Congo, from areas stricken by fev

10.9.2014

Some west African countries (Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria) and Kongo have currently announced Epidemics caused by the EBOLA virus.


V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo.

For more information.

Další informace.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET