Američtí studenti opět na UPOL – „Live and learn in the Czech Republic“

8.9.2014

Letošní rok to bylo již po deváté, co na naší katedře strávila měsíční studijní pobyt 21 členná skupina studentů z Valdosta State University ze státu Georgia (USA), spolu se třemi lektory.

Live and learn in the Czech Republic

Již se stalo téměř tradicí, že každým rokem v měsíci květnu navštíví Univerzitu Palackého v Olomouci skupina amerických vysokoškolských studentů i se svými lektory a profesory. Letošní rok to bylo již po deváté, co zde strávili měsíční studijní pobyt 21 členná skupina studentů z Valdosta State University ze státu Georgia (USA), spolu se třemi lektory. Jako vždy se základnou pro výuku a další činnosti stala Pedagogická fakulta UP Olomouc, která americkým studentům a jejím profesorům poskytuje výukové prostory s potřebným technickým vybavením. Mezinárodní spolupráce je podporována v rámci dlouhodobého záměru fakulty v oblastech internacionalizace a excelence, kde je kladen důraz na vzdělávací i vědecko-výzkumné aktivity mezinárodního charakteru. Nosnou částí vzájemné spolupráce představuje výuka psychologických disciplín, které američtí studenti absolvují se svými lektory a profesory a dalšími pracovníky Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP.

Američtí studenti mají možnost výběru z několika psychologických disciplín, jako je Developmental Psychology, Industrial-Organizational Psychology, Abnormal Psychology, History of Psychology a Special Topics. Nedílnou součástí tohoto výukového bloku je také předmět Czech Cultural Studies zahrnující demografické, historické a kulturní aspekty České republiky. Celkový výukový program je rozšířen o odborné exkurze různých institucí, které tak názorně doplňují teoretické poznatky získané v jednotlivých předmětech. Letošní rok se američtí studenti měli možnost seznámit se systémem psychiatrické péče v ČR a to přímo návštěvou Psychiatrické kliniky FN Olomouc a diskuzí s odborníky. Rovněž studenti i jejich profesoři navštívili psychiatrickou léčebnu v Kroměříži a pohled na problematiku klinické psychologie jim zprostředkoval osobně pan profesor Kratochvíl, který se jako vždy s vitalitou sobě vlastní a ochotou amerických kolegů ujal. Současně studenti navštívili Dětský domov, olomoucké P-centrum, Pedagogicko-psychologickou poradnu, Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, proběhl odborný seminář a diskuze s odborníky z kariérového i pedagogicko-psychologického poradenství.

V rámci volnočasových aktivit je pro studenty vždy připraven bohatý program. Letos opět navštívili rodiště i dům Sigmunda Freuda v Příboře, polský Krakow i rakouskou Vídeň. Na konci svého pobytu se američtí kolegové zúčastnili výletu na jižní Moravu spojenou s návštěvou Lednicko-valtického areálu.

 

Tato vzájemná mezinárodní spolupráce je rovněž velice pozitivně vnímána také vedením Amerického centra při Velvyslanectví USA v ČR v Praze, které označilo tento studijní pobyt amerických studentů, z hlediska počtu i délky spolupráce, za jeden z ojedinělých v České republice. Valdosta State University nabízí pro své studenty okolo 15ti zahraničních programů každý rok. Tento program Live and learn in the Czech Republic patří mezi první dva nejnavštěvovanější programy na této univerzitě.

 

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Koordinátor programu

Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP

Foto

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET