Nabídka okruhů témat diplomových a bakalářských prací pro studenty PdF UP .

25.2.2014

Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP nabízí studentům témata k diplomovým a bakalářským pracím – rok odevzdání 2016.

Přehled okruhů témat a seznam pracovníků naleznete zde

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET