Katedra psychologie a patopsychologie

Vítejte na nových stránkách naší katedry. Katedra psychologie a patopsychologie je součástí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Historie katedry

Základy katedry psychologie a patopsychologie je možno spatřovat ve zřízení kabinetu psychologie na Pedagogickém institutu v Olomouci v roce 1959. Kabinet byl součástí katedry pedagogiky a psychologie a jeho vedením byl pověřen PhDr. Libor Míček (nyní prof. PhDr. L. Míček, CSc. - FF MU Brno). Pozměněním institutu na fakultu v roce 1964 se vytvořila z kabinetu psychologie samostatná Katedra psychologie. Po převzetí výuky speciálních psychologických disciplín ve studiu učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči, byl název katedry upraven v roce 1967 na Katedru psychologie a patopsychologie. Tento název je zachován do současné doby.

novinky, události a akce

Novinka

Mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X.

3.9.2014 - Ve dnech 18. - 19. září se uskuteční již desátý ročník Mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství v Pardubicích, kterou spolupořádá Katedra psychologie a patopsychologie.

Novinka

Nabídka okruhů témat diplomových a bakalářských prací pro studenty PdF UP .

25.2.2014 - Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP nabízí studentům témata k diplomovým a bakalářským pracím – rok odevzdání 2016.

Novinka

Krásné Vánoce

16.12.2013 - Šťastné a klidné prožití Vánoc přeje Katedra psychologie a patopsychologie.

Novinka

AIESEC

22.11.2013 - Studentské organizace AIESEC ve spolupráci s organizací Video CV pořádá workshopy pro studenty UP. Ty jsou zaměřené na pohovory a tvorbu životopisů a pro studenty jsou bezplatné.

Novinka

7th Annual Live and Learn in the Czech Republic

20.6.2013 - Návštěva amerických vysokoškolských studentů na Katedře psychologie a patopsychologie, PdF, UP.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET