Katedra psychologie a patopsychologie

Vítejte na nových stránkách naší katedry. Katedra psychologie a patopsychologie je součástí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Historie katedry

Základy katedry psychologie a patopsychologie je možno spatřovat ve zřízení kabinetu psychologie na Pedagogickém institutu v Olomouci v roce 1959. Kabinet byl součástí katedry pedagogiky a psychologie a jeho vedením byl pověřen PhDr. Libor Míček (nyní prof. PhDr. L. Míček, CSc. - FF MU Brno). Pozměněním institutu na fakultu v roce 1964 se vytvořila z kabinetu psychologie samostatná Katedra psychologie. Po převzetí výuky speciálních psychologických disciplín ve studiu učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči, byl název katedry upraven v roce 1967 na Katedru psychologie a patopsychologie. Tento název je zachován do současné doby.

novinky, události a akce

Novinka

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ NA LS

25.1.2018 - ZÁPIS PŘEDMĚTŮ NA LS Vážení studenti, vzhledem k tomu, že termín pro elektronický zápis na LS připadá na neděli 18. února, prosím o zápis nejpozději do pátku 16. února do 13hod. Při žádosti o navýšení kapacity vždy do emailu uveďte zkratku předmětu a čas výuky (zašlete sekretářce katedry – katerina.smejkalova@upol.cz).

Novinka

Zápis předmětů

19.9.2017 - Vážení studenti, vzhledem k tomu, že termín pro elektronický zápis na ZS připadá na neděli 24. září, prosím o zápis nejpozději do pátku 22. září do 13hod., ať je možné zajistit případné navýšení kapacit předmětů (vždy do emailu uveďte zkratku předmětu a zašlete sekretářce katedry - katerina.smejkalova@upol.cz). Žádosti na navýšení, prosím, posílejte od 8:00 do 14:30, ať si můžete předmět ihned zapsat.

Novinka

ATTACHMENT A TRAUMA - vliv na vývoj dítěte

6.12.2016 - 6. 12. 2016 proběhla na půdě Pedagogické fakulty přednáška dr. Němcové na téma "Attachment a trauma".

Novinka

ATTACHMENT A TRAUMA - vliv na vývoj dítěte

1.11.2016 - Katedra psychologie a patopsychologie vás zve na přednášku na téma "ATTACHMENT A TRAUMA - vliv na vývoj dítěte", která se bude konat 6. prosince 2016 8:45 -10:15.

Novinka

Zahraniční spolupráce pokračuje i v roce 2017.

22.8.2016 - V roce 2017 se uskuteční 12. ročník úspěšného studijního výměnného programu. 

Novinka

Heverochova medaile

12.11.2015 - Vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie pan doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. obdržel významné ocenění. Jeho působení a znalosti z psychopatologie a patopsychologie ocenila Česká psychiatrická společnost ČLS, k významnému životnímu výročí, udělením Heverochovy medaile.Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

Novinka

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF HEALTH IN THE CURRENT CZECH STUDENTS

2.3.2015 -

Novinka

Notification for foreign students upon coming from west Africa and Congo, from areas stricken by fev

10.9.2014 - Some west African countries (Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria) and Kongo have currently announced Epidemics caused by the EBOLA virus. V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo.

Novinka

Flyer of 10th Annual Live and Learn Study Abroad in the Czech Republic

9.9.2014 - V roce 2015 se uskuteční výroční, již 10. ročník, úspěšného studijního výměnného programu "Live and Learn".

Novinka

Američtí studenti opět na UPOL – „Live and learn in the Czech Republic“

8.9.2014 - Letošní rok to bylo již po deváté, co na naší katedře strávila měsíční studijní pobyt 21 členná skupina studentů z Valdosta State University ze státu Georgia (USA), spolu se třemi lektory.

Katedra Psychologie a Patopsychologie Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET